Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser i GG Fitness

 

 

Medlemskab i GG Fitness

For at kunne blive medlem i GG Fitness skal man være fyldt 15 år.

Medlemskab i GG Fitness er et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af enten GG Fitness eller medlemmet.

Ved køb af medlemskaber godkender medlemmet, at GG Fitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort.

Medlemmet/du giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at GG Fitness må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode, indtil abonnementet opsiges.

Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.

GG Fitness er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnement beløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden/dig.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Samt den kan ses i din app. 

 

Indmeldelse

Det koster 150kr. og bliver meldt ind i GG Fitness. Plus det valgte månedlige medlemskab

 

Medlemskabet er personligt

GG Fitness er kun for betalende medlemmer og er et personligt medlemskab. Man skal registrere sig med sin app eller talkode når man opholder sig i centeret.

Det er ikke tilladt at lukke andre ind i GG Fitness centeret eller låne sin app eller talkode ud.

 Misligholdelse af reglerne medfører bortvisning uden refusion af kontingent.

 

Udmeldelse

Udmeldelsen træder først i kræft når resten af indeværende måned som er gået – plus én måned – fra hvor udmeldelsen fandt sted. 

Det vil sige, at du skal betale for indeværende måned plus én løbende måned. Du melder dig ud ved, at logge ind på din profil, tryk på den hvide pil ved siden af dit navn i højre øverste hjørne af skærmen, tryk derefter på fanen udmeldelse. 

 

Åbningstider

GG Fitness er drevet af frivillige.

Ved indmeldelse får man tilsend en personlig talkode eller du kan download MemberLink appen, de giver adgang til fitnesscenter i tidsrummet fra 05:00 – 22:30

 

Helbredstilstand

Træning foregår på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i GG Fitness.  

GG Fitness kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader som pådrages under træning.

 

Omklædning og træningstøj

Alle medlemmer skal være omklædt, træningen skal foregå i træningstøj og indendørssko.

Der må ikke trænes i tøj, der kan virke anstødeligt på andre, ligesom træning i bar overkrop ikke er tilladt.

Sportstasker og overtøj efterlades i omklædningsrummet.

 

Værdigenstande og regler

Medlemmer anbefales at opbevare værdigenstande i de opstillede skabe i GG Fitness lokalet, der kan aflåses med nøgle. Husk at tømme skabet når du forlader centeret.

GG Fitness kan ikke drages til ansvar for tab eller tyveri af medlemmers værdigenstande.

Det er muligt at tilmelde gæster/venner ved køb af et engangs medlemsskab. Se forsiden af hjemmesiden. 

GG Fitness forbeholder sig ret til ændringer bemandingstider, holdinstruktører og holdtider

 

Træningsudstyr

Alt træningsudstyr skal aftørres efter brug og vægte, håndtag/greb og skiver lægges på plads efter brug.

 

Mobiltelefon

Samtale i mobiltelefon er ikke tilladt i GG Fitnesslokalet, vi henstiller til at man går udenfor.

Afspilning af musik fra mobil er kun tilladt hvis man benytter head set.

 

Ingen rygning

Det er ikke tilladt at ryge i GG Fitness og Gauerslund Idrætscenter samt på matriklen, ej heller E- cigaretter. Følg de generelle regler for Gauerslund Idrætscenter.

 

Børn i centret

Børn må af sikkerhedshensyn ikke opholde sig i GG Fitness centret, benyt det hyggelige cafeområde. Følg de generelle anvisninger i Gauerslund Idrætscenter.

Spædbørn er undtaget fra denne regel så længe de ligger i en lift. Barnevogn placeres udenfor GG Fitness centeret i glas "Yét".  Vi anbefaler at spædbørnsforældre træner i formiddagstimerne hvor der ikke er så mange brugere i GG Fitness centeret.

 

Vis hensyn

Vis hensyn til omgivelserne og andre medlemmer. Støjende, provokerende eller stødende adfærd overfor andre medfører bortvisning. Anmodning og henvisninger fra instruktører, bestyrelsen eller informationstavlen skal altid følges.

 

Doping

GG Fitness indgår i et samarbejde om forebyggelse og håndtering af doping med Antidoping Danmark. Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning.

Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i centeret.

 

Persondataloven

Ved indmeldelsen giver du lov til at GG Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og din app.